Skip to main content

Vacatures

Momenteel hebben wij geen vacatures.

Voor onze bovenschoolse invalpool zijn wij altijd op zoek naar leerkrachten. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@pcpokrimpenerwaard.nl

PCPO KRIMPENERWAARD: ACHT SCHOLEN, ÉÉN REGIO, ÉÉN VERENIGING

Wij geloven in kwalitatief goed christelijk onderwijs. Samen bieden acht christelijke basisscholen in de Krimpenerwaard kinderen een plek waar zij zich veilig kunnen ontwikkelen. Deze acht scholen vertegenwoordigen ruim 1440 leerlingen en circa 145 personeelsleden. Samen staan we sterk!

MISSIE

De vereniging PCPO Krimpenerwaard heeft als doel ‘het ontwikkelen, beschikbaar stellen en voor de toekomst waarborgen van kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk basisonderwijs’. Basis en uitgangspunt van ons onderwijs vormen het reddende en verlossende werk van Jezus Christus.

VISIE

Voor de scholen van de PCPO Krimpenerwaard is ieder kind uniek. Kinderen worden gestimuleerd om hun van God ontvangen talenten te leren gebruiken in dienst van anderen en van de samenleving. Er wordt goed voor hen gezorgd, ze worden door de leerkrachten gekend en met liefde omringd.