Skip to main content

Voor de aanmelding van leerlingen van gezinnen die nog geen kind op school hebben geldt, dat er een kennismakingsgesprek wordt gehouden, liefst met beide ouders. Naast het gesprek is er dan ook een rondleiding door de school. Ouders die al kinderen op school hebben kunnen een inschrijfformulier opvragen bij de directeur. In beide gevallen kan onderstaand formulier worden ingevuld. De directeur neemt dan contact met u op.